časy setkání

Pravidelné nedělní bohoslužby:

10:00 h., Pavlovická 34
Olomouc, Czech Republic

 Středa modlitební setkání:

18:00, 1st and 3rd Weds. of each month.

Domaci setkání:

2nd and 4th Week of each month

setkání mládeže:

každý pátek 18:00 h

Upside Down Logo

:

10:00 AM, Pavlovická 34
Olomouc, Czech Republic

Wednesday Eve Prayer Meeting :

18:00, 1st and 3rd Weds. of each month.

Home groups:  2nd and 4th Week of each month

Youth Meeting:

Each Friday 18:00

Upside Down Logo